За мен

Магистър фармацевт, управител на аптека с. Ракита