За мен

Родена 1963г.

Завършва стоматология -1988г.

От 1995г. собствена частна практика в гр. София

ул. Лайош Кошут №5