За мен

Завършила съм фармация в МУ София през 1991г.

От 22 години работа в Аптека 1-Асеновград.

Опит

Управител
4230, Асеновград, България, ул. Александър Стамболийски 39

Образование

Фармация

Специалности

Фармация

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Езици

руски

Поканете ваши колеги в CredoWeb