За мен

  • Създател е на първия кабинет по ревматология в доболничната помощ. 
  • Разработила е два кабинета по ревматология и медицински център по остеопороза и остеоартроза.
  • В момента е здравен мениджър на ДКЦ Чайка.
  • Развива модела на мултидисциплинарно обслужване на пациентите.