За мен

  • Създател е на първия кабинет по ревматология в доболничната помощ. 
  • Разработила е два кабинета по ревматология и медицински център по остеопороза и остеоартроза.
  • В момента е здравен мениджър на ДКЦ Чайка.
  • Развива модела на мултидисциплинарно обслужване на пациентите.

Опит

9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2
35952786900
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 17:00

Сряда

14:00 - 17:00

Четвъртък

14:00 - 17:00

Вторник

17:00 - 18:00

Сряда

17:00 - 18:00

Четвъртък

17:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител