За мен

  • Д-р Красимир Василев Динков завършва висше образование в Медицински университет, гр. Варна през 1987 г. , придобивайки специалност „Ортопедия и травматология”. 
  • Специализира в Украйна ендопротезиране в периода от 1989 г. – 1994 г. Има сертификати по артроскопска хирургия. 
  • Извършва експертиза за временна нетрудоспособност. Специализирани превръзки – компресивна, гипсова. Шев на меки тъкани до ниво фасция, инцизия, дренаж, ставна пункция, взимане на биопсичен материал, закрито наместване на фрактури, луксация на стави, малки оперативни интервенции. Отстраняване на шини и гипсови превръзка, имобилизация на крайници, първична обработка на малки и големи рани. 
  • Извършва високоспециализирани дейности, като ехография на стави при деца, диагностична и терапевтична пункция на стави.

Опит

9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2
35952786900
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 18:00

Четвъртък

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител