За мен

  • Републикански консултант по съдова хирургия.
  • Член на УС на БЛС - Варна.