За мен

Лекар специалист Ушно - Носно - Гърлени болести

Курсове следдипломна квалификация - отоневрология, алергология, тимпанометрия, клинична хомеопатия

 

 Завършва  МУ гр. Плевен през 1982г.

 От 1988г. дипломиран специалист Ушно- Носно- Гърлени болести в МУ София

 

Следдипломна квалификация:

1999 г., 2003г. и 2006г. - курсове по Отоневрология съответно в Транспортен Медицински Институт гр. София, НМТБ "Цар Борис III" гр. София и МУ гр. София

2008 г. - Медицински Университет - София - курс на тема:  " По- рядко срещани синдроми в клиничната алергология"

2015 г. - Медицински Университет - София- курс на тема:   "Тимпанометрия"

2015 г.- 2017 г. - Основен курс на обучение по Клинична хомеопатия - Европейска Школа по Клинична хомеопатия/ ЕШКХ /

2017г. - Удостоверение за успешно положен изпит по Клинична хомеопатия - ЕШКХ

2018г. - Курс поддържаща квалификация по Клинична хомеопатия - ЕШКХ

 

Професионален маршрут:

От 12.04.1982г. до октомври 1983г. - Завеждащ Селски Здравен Участък

От октомври 1983 г. до юни 1987г. - лекар УНГ болести в Отделение УНГ на Районна болница гр. Свищов

От юни 1987 г. до 2011г.  - лекар УНГ болести в Многопрофилна Транспортна болница гр. Варна и АМЦСМП  "Транспортен Медицински център" Варна

2012 г. - 2013 г. -  лекар в Спортен комплекс на СОК "Камчия" - Медицински Център "Св. Анна" ЕООД гр. Варна 

От октомври 2013 г. - лекар УНГ болести в ДКЦ "Чайка" гр. Варна 

 

 

Опит

9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2
35952786937
Дни за консултация

Петък

15:30 - 18:30

Вторник

15:30 - 19:00

Четвъртък

15:30 - 19:00

Сряда

15:30 - 19:00

Понеделник

07:30 - 12:00

Платен прием
Работи с осигурител