За мен

​Д-р Казанджиева извършва ранна скрининг диагностика в психомоторното развитие по метода на Войта.

  • Притежава сертификат по трансфонтанелна ехография,абдоминална ехография и образна диагностика.
  • Има допълнителна квалификация по приложна медицина.
  • Д-р Казанджиева е директор на  Комплекс за социално-здравни услуги за деца в гр. Пловдив.
  • Практикувала е в университетските клиники в Зитен и Мюнхен, Германия.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Свети Горазд 6
Работи по график
Платен прием
Работи с осигурител