За мен

Завършила медицина във ВМИ във Варна през 1987 година. През първите три години работи в ОРКБ в Силистра, а от 1991 г. практикува в УМБАЛ "Св. Анна" във  Варна. От 2012 г. е консултант-гастроентеролог в ДКЦ "Чайка" във Варна.
Има специалности по гастроентерология и по вътрешни болести. Ппрактикува висоспециализирана дейност ІІ ниво горна и долна ендоскопия.

Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
35952821557
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител