За мен

Завършила медицина във ВМИ във Варна през 1987 година. През първите три години работи в ОРКБ в Силистра, а от 1991 г. практикува в УМБАЛ "Св. Анна" във  Варна. От 2012 г. е консултант-гастроентеролог в ДКЦ "Чайка" във Варна.
Има специалности по гастроентерология и по вътрешни болести. Ппрактикува висоспециализирана дейност ІІ ниво горна и долна ендоскопия.