Опит

7500, Силистра, България, гр. Силистра, ул. 31-ви полк 47
359887664586
Платен прием
Работи с осигурител
За някои неизползвани възможности  за  по-голям шанс за живот в условията на пандемия от  COVID-19   Доц.В.Манев /клиничен имунолог/
За някои неизползвани възможности за по-голям шанс за живот в условията на пандемия от COVID-1...

  Д О  В С И Ч К И   Б Ъ Л Г А Р И   О Т В О Р Е Н О  П И С М О   На Вниманието на Министъра на з...