Опит

9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски № 3
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител
9000, Варна, България, ул. Никола Й. Вапцаров 2
Дни за консултация

Вторник

15:00 - 17:30

Четвъртък

15:00 - 17:30

Платен прием
Работи с осигурител
9000, Варна, България, пл. Петко Славейков 1
Дни за консултация

Сряда

14:30 - 20:00

Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb