За мен

Завършила МУ-Плевен, специалист обща медицина