За мен

Завършила МА-София, специалист вътрешни болести и обща медицина