Опит

Ревматолог
7000, Русе, България, ул.Николаевска 66, к-т 521
359888716489
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)