За мен

Д-р Васил Лещевски специалист по кардиология. Работи по договор с Националната здравноосигурителна каса и практикува в кардиологично отделение при МБАЛ МК "Берое" 

гр. Стара Загора - http://mkberoe.com/ и МЦ "Света Анна"- 2012  -  http://mc-sv-anna2012.com/

 

- Магистър по медицина - 2010г.

 

- Специалност по кардиология - 2016г.

 

Доктор Васил Лещевски осъществява диагностика, лечение и превенция на заболяванията на съредено-съдовата система.

Извършва кардиологични прегледи по НЗОК, включващи измерване на артерилано кръвно налягане, обстоен преглед на вътрешни органи, сърце и артериални и венозни съдове, ЕКГ.

Високоспециализирани дейности:

 

- Ехокардиография

 

- Велоергометрия, тредмил

 

- 24 часов Холтер: ЕКГ и Артериално налягане

 

- Диагноастика на Сънна апнея

 

- Доплер(ултразвук) на венозни и артериални съдове на крайниците и каротидни артерии.

 

Часове за записвания в МЦ "Света Анна" 2:

Понеделник 15:30 - 17:30

Сряда 15:30 - 18:30

Петък !4:30 - 17:30

 

Прегледи в МБАК МК "Берое" - всяка сряда 8:30-13:00