Опит

1000, София, България, кв. Разсадника, ул. Христо Благоев, 25-31
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Медицинска генетика и ембриология

Специалности

Медицинска генетика

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb