Последователи
д-р Александър Фарфаров
д-р Александър Фарфаров
Нервни болести / Неврология
д-р Камелия Керчева
д-р Камелия Керчева
Медицинска генетика
Мариела Даскалова
Александър  Фарфаров