За мен

Лекар, доктор по медицина, придобити специалности по патология и онкология, доктор на медицинските науки.

Професионална дейност: участъков лекар 1957-59; Институт по онкология: аспирант 1960-63, научен сътрудник 1964-68; старши научен сътрудник 1969-84; професор 1984; директор на Националния онкологичен център 1987-89 и 1995-2000; Министър на здравеопазването 1990-91; член на Съвета на директорите на СБАЛО 2000-2009; Национален консултант по онкология 2000-2006 г., член на Висшия медицински съвет към Министерство на здравеопазването 2006-;

Сфери на интерес: химически канцерогени и канцерогени от околната среда; онкоепидемиология и рискови фактори; клетъчна биология и рак; клетъчна пролиферация, диференциация при неопластичната прогресия; Добра клинична практика (GCP), пред-клинични и клинични проучвания.

Публикации: Над 200 статии в различни специализирани медицински издания и множество монографии.

Владеене на чужди езици: английски, руски, френски.

Членува в: Българско онкологично дружество; Основател и председател на Българската асоциация по клинични проучвания, 2003-2006. Почетен (пожизнен) председател на Българска национална асоциация по онкология, 2007; Европейска асоциация за изследване на рака (European Assn. for Research of Cancer (EARC); Европейско дружество по мутагенеза (European Mutagenisity Socy. (EEMS).

Комитети: Председател на Българския национален комитет на УНИЦЕФ, 1990-97 г. (почетен председател от 1997-); Председател на Фонда за лечение на деца в чужбина (2004-2010); член на фондация “21 век” (1997-1999); Председател на фондация “Борба с рака” 1990 – , “Светът” 1992 -, Международна изследователска фондация Хасуми-България 2006 -.

От 1974 до 2006 г. е експерт на СЗО – Международната агенция за борба с рака, Лион. Вицепрезидент на Европейското бюро на Световната здравна организация (1991-1992). Създател и ръководител на Клуб „Млад онколог” (от 2005 г.)

Награди и отличия: Ордени „Стара планина” І степен, “Кирил и Методий” І степен, Лекар на България, Медик на годината за цялостен принос в борбата с онкологичните заболявания. През 2012 година, получава присъдения от СБАЛ по онкология, Златен медал за цялостен принос в областта на онкологията.

Опит

Управител
1000, София, България, Ул. “Акад. Г. Бончев” № 23, Стая 209 Институт по невробиология на БАН, София 1113