За мен

  • Завършила медицина в МУ-Варна през 2012 г. 
  • Работи в детска хирургия - "Св. Анна".