За мен

  • Завършила медицина в МУ-Варна през 2012 г. 
  • Работи в детска хирургия - "Св. Анна".

Опит

9000, Варна, България, бул. Цар Освободител 100
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 16:00

Сряда

08:00 - 16:00

Четвъртък

08:00 - 16:00

Петък

08:00 - 16:00

Вторник

08:00 - 18:00

Работи с осигурител