Образование

Физикална и рехабилитационна медицина
Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
Медицинска физкултура
Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина
Рехабилитационни методики и лечение на деца с церебрална парализа
Медицинска физкултура

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb