Опит

6100, Казанлък, България, ул. Стара Планина 12
043151234

Диагностика и лечение на захарен диабет, заболявания на щитовидната жлеза, затлъстяване, остеопороза и др.

Дни за консултация

Понеделник

07:30 - 13:30

Вторник

07:30 - 13:30

Сряда

07:30 - 13:30

Четвъртък

07:30 - 13:30

Петък

07:30 - 13:30

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Лекар
6100, Казанлък, България, ул. Старозагорска 8
35943174028
Измерване на костна плътност.
Дни за консултация

Понеделник

15:00 - 17:00

Вторник

15:00 - 17:00

Сряда

15:00 - 17:00

Четвъртък

15:00 - 17:00

Петък

15:00 - 17:00

Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Вътрешни болести
Ендокринология и болести на обмяната

Специалности

Ендокринология и болести на обмяната
Вътрешни болести

Сертификати

Биотехнологии в кардиологията: Моноклонални антитела - нова ера в лечението на фамилната хиперхолестеролемия
2018-12-11
БИОТЕХНОЛОГИИ В КАРДИОЛОГИЯТА: ФАМИЛНА ХИПЕРХОЛЕСТЕРОЛЕМИЯ И LDL-C ТАРГЕТ
2018-12-11
Контрол на LDL-холестерола при пациенти с фамилна фиперхолестеролемия ?
2018-12-11
Биотехнологии в кардиологията: Атеросклеротични заболявания и LDL-холестерол
2018-12-11
ДИАБЕТ и СЪРДЕЧНОСЪДОВ РИСК
2019-04-27
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2019-04-30
Функционално носно дишане
2019-06-17
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-06-26
АНТИТРОМБОЗНО ЛЕЧЕНИЕ ПРИ ИНФАРКТ БЕЗ ST-ЕЛЕВАЦИЯ
2019-06-26
Очни усложнения при диабет
2019-06-27
ОСТРА СЪРДЕЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ – ПОВЕДЕНИЕ
2019-06-28
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2019-07-01
Най-честите заболявания с водещ симптом световъртеж
2019-07-01
Катастрофален Антифосфолипиден синдром
2019-07-02
Ухапвания от змия
2019-07-03
РЕНОВАЗАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2019-07-03
Множествена склероза - аспекти от етиологията, патогенезата и клиничната характеристика
2019-08-22
Проф. д-р Танкова: SGLT 2 инхибитори в лечението на захарен диабет тип 2
2019-08-23
Новости в терапията  с GLP-1 рецепторни агонисти при захарен диабет ​
2019-08-23
ТЕСТ с възможност за повече от един верен отговор към темата: "К
2020-05-29 16:03:28
Диабетна ретинопатия
2020-06-07 20:48:03
SGLT2 инхибитори и GLP-1R аналози в лечението на диабет тип 2
2020-06-07 20:56:52
Нередовен прием на медикаменти при хора с диабет-последствия за
2020-06-07 21:01:21
ТЕСТ: ИМА ГЕНЕТИЧНА ПРЕДРАЗПОЛОЖЕНОСТ КЪМ МИКРОСЪДОВИТЕ ДИАБЕТНИ
2020-06-08 16:28:48
Репродуктивни проблеми при мъжа
2020-06-10 16:35:03
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-06-10 16:53:39
Репродуктивен статус, полов отбор и суицид при мъжете и при жени
2020-06-18 22:12:14
Висцерална мастна тъкан и класификация на затлъстяването
2020-07-06 20:53:39
Депресия и тревожност - съвременна епидемия?
2020-07-07 16:27:52
Висцерално затлъстяване - диагноза и лечение
2020-09-21 14:54:47
Диабет в напреднала възраст - особености на лечението
2020-09-21 16:42:04
Избор на първа инжекционна терапия
2020-12-15 16:02:20
Медикаментозна алергия
2020-12-15 20:26:56
ПРЕДСЪРДНО МЪЖДЕНЕ - ТЕРАПЕВТИЧЕН ПОДХОД
2021-01-17 18:35:08
ИНТЕНЗИФИЦИРАНЕ НА ПЕРОРАЛНА АНТИДИАБЕТНА ТЕРАПИЯ
2021-02-12 16:20:48
Лечение на диабет в условията на COVID-19
2021-09-21 16:56:23
Клиничен случай II
2021-11-03 20:25:44
Въпроси – Клиничен случай №1
2021-10-08 19:40:48

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb