За мен

Студент медицински лаборант

Образование

2015 - До момента
Студент по медицина
Медицински колеж "Йорданка Филаретова"
София

Специалности

Студент по медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb