Опит

6100, Казанлък, България, ул. Стара Планина 12
0885838999 0885838999
Прегледи, ехографии, сигмоидоскопии, гастроскопии.
Прием само след запазен час
Платен прием