За мен

Красимир Костадинов е магистър-фармацевт в аптека "Велкова" в Пещера.

Завършва фармация в Нционалния фармацевтичен университет в гр. Харков в Украйна през 2007 г. 

От 2008 г. досега е на работа в аптека "Велкова" в Пещера. 

Опит

Магистър-фармацевт
4550, Пещера (Пещера), България, ул. "Димитър Горов" 2а