За мен

  • Доктор по медицина 
  • Главен асистент в Клиника по Диализа на УМБАЛ "Св. Марина" Варна
  • Дисертация в областа на имунната реактивност при болните на диализа и след бъбречна трансплантация