За мен

  • Завършила медицина в МУ - София през 2009 г.
  • Докторант в Клиника по кардиология "Царица Йоана" ИСУЛ от 2010 г. 
  • Защитава дисертация на тема: ''Взаимовръзка между ендотелна дисфункция и автономна нервна система при пациенти с ОКС''   през 2013 г. 
  • Придопита специалност по Кардиология през 2015 г. 
  • Работи в Клиника по кардиология "Царица Йоана" ИСУЛ  

Опит

1000, София, България, ул. Бяло море 8
3599432297
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 15:00

Вторник

08:00 - 15:00

Сряда

08:00 - 15:00

Четвъртък

08:00 - 15:00

Петък

08:00 - 15:00

Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)