За мен

  • Завършила медицина в МУ - София през 2009 г.
  • Докторант в Клиника по кардиология "Царица Йоана" ИСУЛ от 2010 г. 
  • Работи в Клиника по кардиология "Царица Йоана" ИСУЛ