За мен

Д-р Емилия Димитрова е завършила  Медицински университет – Плевен /2010-2016 г./, ОКС „магистър“, професионална квалификация - лекар. В момента е лекар, специализант по психиатрия в Първа Психиатрична Клиника, Отделение по обща психиатрия на УМБАЛ-Плевен,  от 2017 г.  Асистент е към Катедра Психиатрия и Медицинска психология към МУ-Плевен от 2019 г.  Членство в научни организации - Български Лекарски Съюз, Българска психиатрична асоциация, Част от организационния комитет на Международната конференция за студенти и млади лекари на МУ-Плевен.

Опит

специализант по психиатрия
5800, Плевен, България,