За мен

  • Завършил медицина в Букурещ
  • Специализирал кардиология
  • Главен асистент, началник на Инвазивния сектор електрокардиостимулация и аритмология