За мен

специалист - акушер гинеколог

Завършил е Медицина в МУ - гр. Пловдив

Придобита специалност по "Акушерство и гинекология" в МУ - гр. София

Опит

6450, Харманли, България, ул. Васил Левски 66
Работи с осигурител
6450, Харманли, България, ул. Васил Левски № 66
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерство и гинекология

Специалности

Акушерство и гинекология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb