д-р Любомир Кайтазки, дм създаде публикация
2016
НЕВРОЛОГИЧНИ И ПСИХОГЕННИ РАЗСТРОЙСТВА ПРИ РЕЗКИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ

НЕВРОЛОГИЧНО – ПСИХОГЕННИ НАРУШЕНИЯ ПРИ РЕЗКИ КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИКлиматичните и метеорологични фак...

Публикации

НЕВРОЛОГИЧНИ И ПСИХОГЕННИ РАЗСТРОЙСТВА ПРИ РЕЗКИ КЛИ...
Публикация