За мен

  • Завършил Факултет по дентална медицина - София.
  • Получил специалност по орална хирургия през 1999 г.
  • Работил в Първа стоматологична поликлиника и Градска стоматологична поликлиника
  • През 2011 г. участва в създаването на Дентален център Consumdent