Опит

Директор на Дирекция
1000, София, България, ул. Акад. Иван Гешов 15
Сегашната система не е изчерпана

Сегашната система не е изчерпана

Сегашната система не е изчерпана

Публикации

Сегашната система не е изчерпана
Публикация
РАЗСЪЖДЕНИЯ ОТНОСНО СПЕШНАТА МЕДИЦИНА
Публикация
РАЗСЪЖДЕНИЯ ОТНОСНО СПЕШНАТА МЕДИЦИНА

РАЗСЪЖДЕНИЯ ОТНОСНО СПЕШНАТА МЕДИЦИНА   Един от утвърдените ми навици е да чета всички норматив...