Опит

Директор на Дирекция
1000, София, България, ул. Акад. Иван Гешов 15

Специалности

Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb