Последователи
доц. Владимир Гончев, дм
д-р Здравка  Карамян
д-р Здравка Карамян
Пневмология и фтизиатрия
д-р Максим Гайдев
проф. Невена  Цачева
проф. Невена Цачева
Социална медицина и здравен мениджмънт
д-р Веселка Маринова
д-р Веселка Маринова
Общопрактикуващ лекар
Светла Петрова
Светла Петрова
Обществено здравеопазване
акад. Дамян Дамянов, дмн
д-р Радка Джелебова
д-р Калина  Гочкова
д-р Калина Гочкова
Общопрактикуващ лекар
Проф. Любомир  Хараланов дм
д-р Наталия Пелова
д-р Диана  Цолова
д-р Диана Цолова
Нервни болести / Неврология
д-р Доля Ангелова
д-р Доля Ангелова
Общопрактикуващ лекар
д-р Атанас Станчев
д-р Пенка  Акрабова
д-р Пенка Акрабова
Гастроентерология
д-р Снежана Жечева Железова
д-р Евелина Славчева
д-р Красимира Герасимова
д-р Красимира Герасимова
Общопрактикуващ лекар
д-р Райна Попова
д-р Райна Попова
Общопрактикуващ лекар
д-р Мирослава Матеева
доц. Ганчо Будевски
д-р Светлана Браянова
Мария Тодорова
д-р Мирослава Христова
1 2 3