проф. Петко Ненков Салчев, дм създаде публикация
2019
Сегашната система не е изчерпана

Сегашната система не е изчерпана

2019
Сегашната система не е изчерпана
проф. Петко Ненков Салчев, дм създаде публикация
2017
РАЗСЪЖДЕНИЯ ОТНОСНО СПЕШНАТА МЕДИЦИНА

РАЗСЪЖДЕНИЯ ОТНОСНО СПЕШНАТА МЕДИЦИНА   Един от утвърдените ми навици е да чета всички норматив...

проф. Петко Ненков Салчев, дм създаде публикация
2016
проф. Петко Ненков Салчев, дм създаде публикация
2016
проф. Петко Ненков Салчев, дм създаде публикация
2016