Последователи
Д-р Мая Тоскова Христозова
Д-р Мая Тоскова Христозова
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Константина Кирова
д-р Константина Кирова
Акушерство и гинекология
Д-р Мария  Ранчева
Д-р Мария Ранчева
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Елена Вучкова
д-р Елена Вучкова
Детска ендокринология и болести на обмяната
проф. Мария  Орбецова дм
проф. Мария Орбецова дм
Ендокринология и болести на обмяната