За мен

специалист - ортопед травматолог

Завършил е Медицина в МУ - гр. Варна

Придобита специалност по "Ортопедия и травматология" 

Опит

8000, Бургас, България, кв. Ветрен, ул. Ал. Стамболийски
Платен прием
Работи с осигурител