Опит

главен секретар на Управителния съвет
1000, София, България, ул. "Казбек" 62

Образование

Медицинска сестра

Специалности

Медицинска сестра
Медицински сестри

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb