За мен

Над 3000 операции, извършени при тежка патология на задния очен сегмент – диабетна ретинопатия, пролиферативна витреоретинопатия, тежки посттравматични ретинопатии.

1985-1986 г. – специализация по витреоретинална хирургия в университетска очна клиника – Мюнхен.

1988 г. – хабилитационен труд върху патология на ретината.
1986 г. – оперативна дейност върху задния очен сегмент – усложнени отлепвания на ретината, диабетна ретинопатия, кръвоизливи при тромбози, патология на макулата, лазертерапия. Активна дейност при заболявания на предния очен сегмент – глаукома, катаракта, роговични проблеми. Въведени са най-съвременни методи за отстраняване на старческо перде – факоемулсификация.

Опит

1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1
Платен прием
Работи с осигурител