Последователи
д-р Ивелина Костадинова
д-р Ивелина Костадинова
Общопрактикуващ лекар
д-р Татяна Ангелова, дм
д-р Татяна Ангелова, дм
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Румяна Казакова
д-р Галина Тишева
д-р Галина Тишева
Общопрактикуващ лекар
д-р Даниела Димитрова
д-р Капка Гърбева
д-р Капка Гърбева
Инфекциозни болести
д-р Стефка Панайотова
д-р Стефка Панайотова
Физикална и рехабилитационна медицина
д-р Любомир Атанасов Атанасов
д-р Любомир Атанасов Атанасов
Ортопедия и травматология
д-р Стефанка Ламбева
д-р Стефанка Ламбева
Нервни болести / Неврология
д-р Виолета Цветкова
д-р Анета Якимова
д-р Анета Якимова
Общопрактикуващ лекар
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
Д-р Мария Недкова
1 2