Опит

координатор и лектор
4000, Пловдив, България, бул. 6-ти Септември 110
Платен прием
4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66

Работи по график

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Акушерка
Акушерка

Специалности

Акушерка

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb