За мен

  • Началник е на Клиниката по кардиология на болница "Св. Екатерина"- MD, PhD, FESCq FACC, FAHA.  Eдин от основателите на болница "Св. Екатерина" и един от доайените на инвазивната кардиология в България.
  •  Първа е въвела  и утвърдила методики като ангиопластиката при ОМИ, радиалната техника, използване на балонна помпа при кардиогенен шок, перкутанна ангиопластика при стволова стеноза, имплантация на стволови клетки, транскатетърно клапно протезиране и др.
  •  Има специализации в Холандия, САШ, Франция
  •  Национален ръководител на европейския проект "Stent for Life"
  •  Републикански консултант по кардиология
  • Носител на почетен знак "Български лекар" и "Лекар на България"

 

Опит

1000, София, България, бул. П. Славейков 52А
35970012131
Платен прием
Работи с осигурител