За мен

  • Интервензионален кардиолог с богат опит в короналните и периферни интервенции, каротидно и бъбречно стентиране
  •  MD, завеждащ сектор "Електрокардиостимулация"  в болница "Св.Анна"-София
  • Научен секретар на дружеството по интервенционална кардиология
  •  Въвел е матода за алкохолна аблация на септума при хипертрофична кардиомиопатия в България

Опит

1000, София, България, ул. Димитър Моллов 1
35929759000
Платен прием
Работи с осигурител