За мен

  • Началник е на отделението по инвазивна кардиология в Втора Многопрофилна Болница за Активно лечение – София 
  •  Бил е асистент  в Националната кардиологична болница, през 2005 г. защитава степен "доктор по медицина", а от 2007 г. е доцент
  • Специализирал е в Гърция, Япония и САЩ
  • Има над 90 научни публикации в български и чужди списания, изнасял е доклади  на български и междунанародни конгреси
  • Член е на Европейското кардиологично дружество и на дружеството на кардиолозите в България
  • Има диплома за европейски кардиолог
  •  Зам.-главен редактор на сп."Българска кардиология"
  •  Преподавател в медицинския факултет на СУ "Св. Кл. Охридски"

 

Опит

1000, София, България, бул. Христо Ботев 120
Платен прием
Работи с осигурител