За мен

Началник Отделение по физикална терапия и рехабилитационна медицина - нервни болести в Национална специализирана болница по физикална терапия и рехабилитация