За мен

Старши кинезитерапевт в Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация.

 

лична информация            Димитрова Весела

                                                               ж.к. „Хр. Смирненски“

                                                               е-mail vvvesi_bg@yahoo.com

професионален опит

 

    02/02/2003- до сега                 Старши кинезитерапевт

Национална Специализирана Болница за Физикална терапия и  Рехабилитация “Овча купел“ ЕАД, София                                                                                                                        

   01/12/1993-01/02/2003

Кинезитерапевт

Частен център за красота и здраве“ Дивна Медик“ ,София

  16/10/1993/01/01/1999

Рехабилитатор

Авиополиклиника към ТМИ, София

образование и обучение

24/11/2011                         Магистър Адаптирана физическа активност и спорт

НСА“ Васил Левски“, София

1996-2000                           Бакалавър- Кинезитерапия

НСА“ Васил Левски“, София

1990-1993                           Професионален Бакалавър- Рехабилитация

Медицински колеж, Плевен

допълнителна информация

курсове                              -Мануална терапия по Калтенборн

                                                               -Мануална терапия по Мълиган

                                                                -Кинезиотейпинг

                                                                 -PNF

                                                               -Лазертерапия

                                                               -Elastice resistance, propriocepotive training and myofascial release in      physiotherapy and sport

                                                               -Fascial Manipultion

                                                               -International Schroth Three Dimensional Scoliosis Therapy

 

членства                                           -Член на Асоциация на Физиотерапевтите в България

                                                               -Член на Спортната асоциация по Кинезитерапия

конференции                                –Участия в конгреси и конференции в областта на медицината

                                                               и кинезитерапията

лични                                                 -Участие в Евро-проект „Студентски практики“

                                                               -Хоноруван преподавател към НСА“ Васил Левски“

Опит

Платен прием
Работи с осигурител