Опит

Лекар
1000, София, България, ул. Брегалница 47
35928157906
Платен прием
Работи с осигурител
Лекар
1000, София, България, ул. Брегалница 47
35928157906
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Ортопедия и травматология

Специалности

Ортопедия и травматология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb