Опит

медицински фелдшер
5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 А
Работи с осигурител