За мен

Луголечител в Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация

Опит

Платен прием
Работи с осигурител