За мен

Луголечител в Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация