За мен

  • Завършила медицина в Букурещ - Румъния.
  • Специализирала в Букурещ в Института по онкология.
  • Изкарала специализиран курс по ендоскопска хирургия в ТЕЛЕЦ на МУ - Плевен.